Pòtoprens Pran Kaban

20708009_10154593080276784_1222911096144286869_nSE jodi m’ap mande sekou , m’bouke rele
Yo pa fè anyen pou mwen, tout moun ap pale .
Tout pitit mwen yo konnen ki jan m’te bel
E se yomenm ankò ki fè’m tounen poubel .
Tròp moun ap maltrete’m, tròp moun ap salope’m
M’bouke rele anmwe, pèsonn pa okipe’m .

Lontan mwen te yon kapital byen netwaye
Tou patou fatra te byen ranje lan panye.
Koun’ye a tout wout fin kouvri ak bout papye
Ak po zaboka, po zoranj , po kokoye
Kochon ap mache sou mwen, mwen santi move
Mwen sal, mwen degoutan, mwen ta bezwen lave .

Lan tan lontan m’te gen plizyè latrin piblik
Jodia bagay yo fèt pli demokratik
Gason kanpe, fanm akroupi, nenpot kote
Di mwen sa ou vle, yo rele sa “malpròpte”.
Mwen rale yon gwo bak, mwen ront e m’ap soufri
Twa ka zanmi etrange’m yo ban mwen mepri

Yo di gwo non touye ti chen, se verite
Men pitit mwen yo pral ban’m swen ke m’merite.
Mwen pap mouri, e mwen refize chanje non
Pou’m ka resevwa tout gwo Prens ak kout kan-non
Pòtoprens fèk koumanse viv, li pap peri
E gras a lanmou nou tout, li gen pou’l geri .
C. D .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s